IV. godina

Upozorenje: Molimo, pratiti aktualnu literaturu na stranicama kolegija. Zakoni i propisi se mijenjaju, a u skladu s tim i ispitna literatura. Ne preuzimamo odgovornost za podatke koji su navedeni u skriptama, a više nisu valjani. U slučaju da posjedujete skripte novijeg datuma, primamo ih na dssr.skripte@gmail.com. Hvala!

 

Dramsko pedagoški postupci u socijalnom radu

Kriminologija s osnovama kaznenog prava

Siromaštvo i socijalni rad

Socijalna psihijatrija

Socijalna psihijatrija (novo)

Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja

Socijalni rad i ovisnosti

Socijalni rad s osobama s invaliditetom

Socijalni rad u organiziranju zajednice

Socijalni rad u organiziranju zajednice predavanja (novo)

SROZ (najnovija skripta)

SROZ – vježbe (1a)

SROZ – vježbe (1b)