I. godina

Upozorenje: Molimo, pratiti aktualnu literaturu na stranicama kolegija. Zakoni i propisi se mijenjaju, a u skladu s tim i ispitna literatura. Ne preuzimamo odgovornost za podatke koji su navedeni u skriptama, a više nisu valjani. U slučaju da posjedujete skripte novijeg datuma, primamo ih na dssr.skripte@gmail.com. Hvala!

 

Etika Socijalnog rada

Informatika i statistika

Interpersonalna Komunikacija

Interpersonalna komunikacija (najnovija skripta)

Osnove Ekonomije

Osnove socijalne politike

Osnove socijalne politike (novo)

Uvod u opću teoriju prava i države (najnovija skripta)

Uvod u psihologiju

Religije i socijalna pitanja

Socijalna Demografija

Socijalna demografija (novo)

Sociologija

Teorijske osnove socijalnog rada