REGIONALNI KONGRES STUDENATA SOCIJALNOG RADA

Društvo studenata socijalnog rada poziva zainteresirane studente na

Regionalni kongres studenata socijalnog rada 

koji će se održati od 10. do 12. svibnja 2013. godine u prostorijama Studijskog centra socijalnog rada u Zagrebu, Nazorova 51.

Tema kongresa je „Socijalna skrb iz perspektive studenata socijalnog rada“, a cilj povezivanje studenata hrvatskih i inozemnih sveučilišta (BIH, Srbija, Slovenija, Makedonija), razmjena iskustava i znanja, iznošenje novih ideja i spoznaja te poimanje struke iz perspektive studenata iz različitih zemalja. Uz ostvarivanje ciljeva, nadamo se kako će ovaj kongres biti početak zajedničke suradnje i oplemenjivanja naše struke.

mm

Rok za prijavu na kongres je otvoren do 15. travnja 2013. godine, a broj studenata ograničen. Pozivamo Vas da na kongresu sudjelujete i kao predavač – predstavljajući svoj znanstveni rad, seminar ili prezentaciju na neku od odabranih tema, a voljeli bismo čuti i iskustva iz prakse. Kriteriji za odabir radova su srodnost teme rada sa temama Kongresa, povezanost s aktualnostima iz svijeta socijalnog rada i politike te kvaliteta rada. Teme i smjernice za sažetke, kao i podatke koje trebate poslati u prijavi za sudjelovanje možete pronaći niže.

Budući da na kongres dolaze studenti iz drugih zemalja te će to bitno smanjiti prostorne kapacitete našeg fakulteta, na kongres primamo 70 studenata Studijskog centra socijalnog rada . Prednost kod prijava imaju oni studenti koji imaju izlaganje, te očekujemo da u ovom broju budu podjednako zastupljeni studenti sa svih godina preddiplomskog studija, te oba smjera diplomskog studija.

 

Željno iščekujemo Vaše sudjelovanje te Vas lijepo pozdravljamo,

Organizacijski i Programski odbor Kongresa.

 

Okvirne tematske  cjeline Kongresa

  • Obrazovanje i zapošljavanje socijalnih radnika – izazovi i prepreke (razlike između studija, bolonjski proces, mogućnosti i iskustva sa studentskim razmjenama, praktična nastava i volonterski rad, dodatne edukacije i tečajevi; recesija i struka socijalnog rada, mogućnosti zapošljavanja, položaj struke na tržištu rada…)
  • Ljudska prava: uloga socijalnog rada (iskustvo rada s azilantima, primjeri dobre prakse,  trgovanje ljudima, rodne i spolne slobode…)
  • Socijalni rad u zajednici – stvarnost ili mit? (koliko je socijalni rad u zajednici razvijen u vašoj zemlji?, iskustva iz prakse, mogućnosti djelovanja i unaprijeđenja…)
  • Rad s djecom i mladima s problemima u ponašanju (iskustva iz prakse, nova saznanja i izazovi, cyberbullying, problemi u obitelji i njihov utjecaj na ponašanje djece, rad s asocijalnom djecom, rizični i zaštitni čimbenici razvoja problema u ponašanju, djetinjstvo bez roditelja, ograničenja sustava soc. skrbi……)
  • Invaliditet – život bez barijera (povlastice, (ne)mogućnosti, potrebe, prilagodba sustava, prilagodba prostora, oblici invaliditeta…)
  • Ovisnost u 21. stoljeću (vrste ovisnosti i načini rada, mogućnosti reintegracije nakon liječenja, nove vrste ovisnosti, uloga društvenog utjecaja kod razvoja ovisnosti, uloga socijalnog rada u radu s ovisnicima…)
  • Aspekti rada sa starijim osobama (razvoj palijativne skrbi, problemi starenja, stereotipi o starijim osobama, mirovinski sustavi, udomiteljstvo nasuprot domova za starije i nemoćne…)
  • Europeizacija i sustavi socijalne politike (specifičnosti država, područja, uloga civilnog sektora…)
  • Siromaštvo i beskućnici – građani ulice (kvaliteta smještaja za beskućnike, problem beskućništva danas, porast siromaštva u vrijeme krize i kako se nositi s tim problemom, rezanje socijalnih troškova…)

Napomena: u zagradi se nalaze naši prijedlozi no ako imate svoje ideje i prijedloge, a povezani su s temama slobodno ih iskoristite. Želimo čuti vaša iskustva, dobiti uvid u vaša istraživanja ili promišljanja aktualnih pitanja.

 

Smjernice za prijavu sažetaka i izlaganje tema:

sažetak napisati na hrvatskom i engleskom jeziku

font times New Roman

veličina fonta  12

prored 1,5

veličina sažetka: 300 – 500 riječi

4 ključne riječi

trajanje izlaganja: max 15 min

rasprava nakon svakog izlaganja: 10 min

 

Studenti koji su poslali svoje sažetke te su oni prihvaćeni, ne trebaju se dodatno prijavljivati. Prijave sažetaka se zaprimaju na e-mail: programskiodbor@gmail.com zaključno s 15. travnja. 2013. Na navedeni mail je potrebno poslati sljedeće podatke: Ime i prezime, godinu studija te e-mail kontakt. U naslov e-maila potrebno je upisati svoje prezime na način: prijava_Prezime (na primjer  Prijava_Novak).

Prijave ostalih sudionika/slušača se zaprimaju na e-mail: kongres.ssr@gmail.com zaključno s 15. travnja. 2013. Na navedeni mail je potrebno poslati sljedeće podatke: Ime i prezime, godinu studija te e-mail kontakt.