POZIV STUDENTIMA SOCIJALNOG RADA

Drage kolegice i dragi kolege!
Društvo studenata socijalnog rada je došlo na ideju organiziranja Regionalnog kongresa studenata socijalnog rada na temu „Socijalna skrb iz perspektive studenata socijalnog rada“, koji bi se održao početkom ili sredinom svibnja 2013. u Zagrebu u prostorima Studijskog centra socijalnog rada. Kroz plenarna predavanja, rasprave i radionice vezane za: sam sustav socijalne skrbi koji se razlikuje u našim zemljama, iskustvo studiranja, volontiranja, zapošljavanja socijalnih radnika, studentskih prava i ostalih tema koje su nam zajedničke, želimo postići uspješnu regionalnu razmjenu iskustava i znanja. Kontaktirali smo kolege iz susjednih zemalja (Slovenija, BiH, Srbija) i vrlo su zainteresirani za suradnju.
Ovim putem Vas pozivamo da se priključite programskom i organizacijskom odboru Kongresa. U prilogu se nalazi prijavnica, koju zainteresirani mogu popunjenu poslati do 2.2.2013. na mail adresu kongres.ssr@gmail.com. Nakon proteka roka će obzirom na različite faktore poput motivacije, vremena koje prijavljeni mogu posvetiti i slično, biti odabrano 6 studenata za organizacijski te 4 studenta za programski odbor kongresa, od strane asistenata i studenata socijalnog rada. Unaprijed najavljujemo da se od članova ovih odbora očekuje da:
– redovno i aktivno sudjelovanje na sastancima
– izvršavanje obaveza na vrijeme
– posjedovanje određenih kompetencija i znanja iz struke
– dobre komunikacijske vještine
– sklonost rada u timu
– spremnost na aktivnosti poput traženja financijskih sredstava od različitih organizacija i sl.
Također obavještavamo da će organizacijski odbor, nakon što se do kraja formira, objaviti poziv za zainteresirane studente koji će moći volontirati na samom Kongresu – biti logistička podrška tj. provesti ga u djelo: registrirati sudionike, biti tehnička podrška u dvoranama i tijekom pauza i sl. Posebno bi nam bilo drago, kada bi se što veći broj studenata na kongres prijavio sa svojim radovima tj. izlaganjima (o tome će isto detalji stići na vrijeme). Na gore navedeni mail te na facebook grupi smo otvoreni za sva pitanja o ovoj temi!

Vaš DSSR

Rezultati natječaja:

ČLANOVI PROGRAMSKOG ODBORA REGIONALNOG KONGRESA:

Ivan Marčić (4.godina)

Maja Periša (3.godina)

Alma Pezerović (3.godina)

Jakov Radalj(1.godina)

Marko Štavalj (diplomski studij socijalnog rada)

ČLANOVI ORGANIZACIJSKOG ODBORA REGIONALNOG KONGRESA:

Estera Bašić (diplomski studij socijalnog rada)

Dallia Bertović (diplomski studij socijalnog rada)

Anđela Durdov (2.godina)

Ivan Đordić (2.godina)

Marijana Matić (diplomski studij socijalne politike)

Donatella Sorić (1.godina)

Marta Sršan (1.godina)

Valentina Škrtić (2.godina)

Maja Vučković (3.godina)