Podrška studentima Filozofskog fakulteta

DSSR iskazuje punu podršku studentima/cama Filozofskog fakulteta u njihovom protivljenju sklapanja ugovora o suradnji između FF-a i Katoličkog bogoslovnog fakulteta.  Smatramo nedopustivim provlačenje jednog takvog ugovora ispod radara, gdje nije bilo informiranja studenata/ica te profesorica i profesora o spomenutom ugovoru niti govora koje su njegove implikacije. Također, izostanak rasprave među samim profesorima/cama s Filozofskog fakulteta i KBF-a kao i rasprave u koju su uključeni studenti i studentice.

Strah studenata/ica Filozofskog o tome što će biti s dignetitetom njihovog fakulteta, o narušavanju obrazovanja i strahu od diskriminacije je potpuno razumljiv, Zašto strah od diskrimacije? Naime statut KBF propisuje da pri upisu je potrebno priložiti krsni list i preporuku župnika dok se ostali mogu upisati uz posebnu molbu. Također vrlo su loše definirana pravila i upisne kvote u ugovoru te dodatni problem predstavlja netransparentan pristup Uprave Fakulteta koja se ne izjašnjava. Nikome do kraja nije ni jasno koja je svrha donošenja ugovora o povezivanju, koji su njezini učinci za studente, profesore, akademsku zajedinicu i ostatak društva te je sasvim opravdano zaključiti kako dolazi do sve veće klerikalizacije obrazovanja i društva u kojemu će sve više jačati utjecaj crkve na štetu znanosti i slobode govora.

DSSR