Kontakt – IZVRŠNI ODBOR

 Društvo studenata socijalnog rada

dssocijalni.rad@gmail.com

Novinarska grupa

  dssr.socius@gmail.com

 

IZVRŠNI ODBOR

Veronika Lesić   

predsjednica DSSR-a
veronika.lesic@gmail.com

 Karlo Grubišić

dopredsjednik DSSR-a
grubisic76@gmail.com

 Laura Petrić

tajnica DSSR-a
laura.petric474@gmail.com