7. Simpozij socijalnih radnika

VII. Simpozij Hrvatske udruge socijalnih radnika bit će održan u Zadru, od 14. do 16. listopada 2015. godine. Ove godine Simpozij je posvećen praksi socijalnog rada.
”Praksa socijalnog rada u RH se početkom 2000-tih postepeno mijenja iz tradicionalnog, uglavnom paternalističkog obrasca pružanja specifične usluge korisniku o kojem odlučuje neko „stručno tijelo“ i koje pretpostavlja provođenje intervencija kojima je cilj sprječavanje ili rješavanje „socijalnih problema“ bez aktivne uloge korisnika, u integrirajući pristup praksi socijalnog rada, uz uvođenje korisničke perspektive.Na području praktične aktivnosti, nova konceptualizacija rada, reformski procesi, deinstitucionalizacija i razvoj socijalnih usluga značajan su iskorak prema aktivnom sustavu, koji suzbija i prevenira socijalnu isključenost, podržava život u okruženju koje pruža podršku, zaštitu i skrb, potiče razvoj potencijala svakog pojedinca te osigurava zaštitu ljudskih prava socijalno osjetljivih skupina.

Praksa socijalnog rada nalazi se u prijelomnoj fazi svog razvoja i unatoč nizu prepreka i izazova, stalni reformski procesi daju priliku profesiji da napravi korjenite promjene i za sebe i za korisnike.”

Prijaviti se možete na linku u dnu teksta.
Program možete pogledati ovdje.