FB grupe po godinama

 

1. godina 2017./2018.

 

2. godina 2017./2018.

 

3. godina 2017./2018.

 

4. godina 2017./2018.

 

5. godina 2017./2018.3

 

5.godina socijalni rad 2016./2017.

 

5.godina socijalna politika 2016./2017.

 

Profesori i studenti socijalnog rada

 

SOCIJALNI RADNICI SU SUPER-RADNICI

 

1. Studenti socijalnog rada – SVE GODINE – PF Zagreb 2017./2018. https://www.facebook.com/groups/1555652914513828/about/
Cilj grupe je povezati i informirati studente svih godina vezanih uz akademsku godinu 2017./2018. (godina se mijenja s obzirom na tekuću akademsku godinu kako bi u njoj bili trenutni studenti). U grupi se objavljuju informacije vezane uz fakultet i naš studij te možete dobiti uvid u rad predstavnika studenata. Otvorena je za prijedloge, pritužbe i komentare te vas pozivamo da na taj način sudjelujete u odlukama vezanim za sve nas. Grupa je napravljena na inicijativu članova Odbora za socijalni studij u kojem se nalaze predstavnice našeg studija u Studentskom zboru Pravnog fakulteta te ju vode članovi Odbora za socijalni studij.
Studentski zbor između ostalog brine o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente te donosi zaključke koji obvezuju druga tijela Studentskog zbora.
Studentski zbor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je studentsko izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, sudjeluje u radu i odlučivanju u tijelima Pravnog fakulteta te predstavlja studente Pravnog fakulteta u sustavu visokog obrazovanja.
Djelovanje Studentskog zbora temelji se na načelu jednakosti svih studenata te isključuje svaku diskriminaciju studenata po bilo kojoj osnovi u odnosu na pravo na članstvo i rad u Studentskom zboru, tijelima Studentskog zbora, tijelima Pravnog fakulteta i tijelima Sveučilišta u Zagrebu, zaštiti koju studenti uživaju pred studentskim pravobraniteljem te u odnosu na pravo na sudjelovanje u izborima, kao i u odnosu na druga prava predviđena Zakonom, općim aktima Sveučilišta u Zagrebu, Pravnog fakulteta te Studentskog zbora.
Članstvo u Studentskom zboru kao i sudjelovanje u radu tijela je dobrovoljno.
Studentski zbor sudjeluje u pravnom prometu kao zasebna organizacijska u okviru Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom: Studentski zbor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
2. DSSR – volontiranje, humanitarne akcije i aktivizam
Ovu stranicu svi možete obogaćivati pozivima na volontiranje, humanitarne akcije i aktivizam vezano uz područje naše buduće struke i šire – točnije u području ljudskih prava.
Pri tome je naš zajednički konsenzus Etički kodeks socijalnih radnika (hrcak.srce.hr/file/4704), a svaka objava suprotna tim načelima neće se objaviti.
Tim za volontiranje, humanitarne akcije i aktivizam Društva studenata socijalnog rada svojom aktivnošću potiče na navedeno i dijeli sa svim studentima razne prilike na koje naše studente pozivaju druge studentske i druge udruge.
Stranica je specifično namijenjena kako bi studenti međusobno mogli dijeliti prilike za proaktivnost, s osiguranom vidljivošću od strane drugih studenata.
3. Facebook stranica Društvo studenata socijalnog rada – DSSR
Ako imate pitanja vezana uz rad udruge, želite kontaktirati predstavnike udruge ili poslati službeni poziv za suradnju udruzi, slobodno se javite u inbox stranice ili na e-mail dssocijalni.rad@gmail.com.
Stranica se bavi ostvarivanjem svrhe i cilja udruge. Sve objave služe promicanju vrijednosti socijalnog rada. Sve objave vezane uz volontiranja na koja se prijavljuje DSSR-u ( dssr.prijave@gmail.com ) i sudjelovanja na kongresima na koje je Društvo studenata socijalnog rada pozvano, bit će objavljene sa stranice kako bi svi studenti mogli vidjeti te kako bi promicali suradnju s vanjskim suradnicima.