III. godina

Upozorenje: Molimo, pratiti aktualnu literaturu na stranicama kolegija. Zakoni i propisi se mijenjaju, a u skladu s tim i ispitna literatura. Ne preuzimamo odgovornost za podatke koji su navedeni u skriptama, a više nisu valjani. U slučaju da posjedujete skripte novijeg datuma, primamo ih na dssr.skripte@gmail.com. Hvala!

 

Europska socijalna politika

Europska socijalna politika (najnovija skripta)

Europska socijalna politika predavanja i dodaci (novo)

Kreativne metode u socijalnom radu

Organizacija uprave i socijalnih službi

Osnove upravnog prava

Osnove upravnog prava (novo)

Socijalna gerontologija

Socijalna gerantologija (novo)

Socijalni rad s grupom

Socijalni rad u odgoju i obrazovanju

Sustavi socijalne pomoći

Sustavi socijalne pomoći (novo)

Sustavi socijalne skrbi