III. godina

Upozorenje: Dragi studenti! Molimo Vas da pratite aktualnu literaturu objavljenu na stranicama kolegija. Zakoni i propisi se redovno mijenjaju, a u skladu s time i ispitna literatura. Ne preuzimamo odgovornost za podatke koji su navedeni u skriptama, a više nisu valjani. U slučaju da posjedujete skripte novijeg datuma, primamo ih na dssocijalni.rad@gmail.com. Hvala!

 

 

Kreativne metode u socijalnom radu

Organizacija uprave i socijalnih službi

Osnove upravnog prava

Osnove upravnog prava (novo)

Socijalna gerontologija

Socijalna gerontologija (novo)

Socijalni rad s grupom

Sustavi socijalne pomoći

Sustavi socijalne pomoći (novo)