II. godina

Upozorenje: Molimo, pratiti aktualnu literaturu na stranicama kolegija. Zakoni i propisi se mijenjaju, a u skladu s tim i ispitna literatura. Ne preuzimamo odgovornost za podatke koji su navedeni u skriptama, a više nisu valjani. U slučaju da posjedujete skripte novijeg datuma, primamo ih na dssr.skripte@gmail.com. Hvala!

 

 

Marginalne grupe

Menadžment u socijalnom sektoru

Menadžment u socijalnom sektoru (novo)

Metodologija istraživanja u socijalnom radu

Obiteljsko pravo s osnovama GPP-a

Rješavanje sukoba

Socijalna psihologija 1

Socijalna psihologija 2

Socijalni rad s obitelji

Socijalni rad s pojedincem

Zlostavljanje i zanemarivanje djece

Zlostavljanje i zanemarivanje djece (novo)