Poziv za sudjelovanje na 4. Regionalnom kongresu studenata socijalnog rada u Beogradu

Drage kolegice i kolege,
s veseljem vam objavljujemo poziv za sudjelovanje na 4. Regionalni kongres studenata socijalnog rada koji se održava od 12. do 15. svibnja 2016. na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
Ovogodišnja tema kongresa je ”Socijalni rad i nevladine organizacije”. Tema ima svoje 3 podteme koje su navedene u privitku.
Za sudjelovanje na kongresu se mogu prijaviti 6 sudionika sa Studijskog centra socijalnog rada u Zagrebu (uključujući i koordinatora Kongresa za Zagreb), odnosno 3 para, jer 1 temu izlažu 2 studenta u paru.

Prijaviti se mogu svi studenti socijalnog rada do 15. veljače sa svojim sažecima. Sažeci trebaju biti i na hrvatskom jeziku i na engleskom. Sva ostala uputstva za pisanje sažetka se nalaze u privitku. Svoje sažetke nam šaljite na mail: programskiodbor@gmail.com.

Ukoliko dođe do situacije da je više prijavljenih sažetaka na jednu temu, sažetak koji će biti poslan Programskom odboru u Beogradu će se odabrati prema kvaliteti i relevantnosti sažetka i zatražiti će se mišljenje profesora ili asistenata s našeg fakulteta kako bi dobili potvrdu koji rad je kvalitetniji.

Troškove smještaja i hrane snose organizatori u Beogradu, a troškove prijevoza do sada je snosio naš fakultet, nadamo se da će tako biti i ove godine. Troškove kotizacije u visini od 15€ snose sami studenti.

Ukoliko imate pitanja i neduomice slobodno nam se javite na navedeni mail!

Veselimo se vašim prijavama jer nam je ovo svima prilika za stjecanjem novog znanja i upoznavanjem studenata socijalnog rada iz drugih zemalja i razmjenu iskustava i prakse!

DSSR
Poziv Beograd