Statut DSSR-a

U tijeku je objava aktualnog Statuta Društva studenata socijalnog rada…