Volonterska grupa

Najobuhvatnija je grupa koja djeluje u Društvu.

Osim što služi kao baza podataka u kojoj možeš dobiti informacije o udrugama koje djeluju na području Hrvatske i mogućnostima volontiranja u istim, samostalno organizira različite humanitarne akcije.

Najznačajnija je “Večera ljubavi” za beskućnike koju organiziramo od 1999. godine i koja je 2002. godine prerasla u “Tjedan ljubavi” posvećen problemu beskućništva, a 2007. godine u „Tjedan zagovaranja prava beskućnika“.

Ciljevi volonterske grupe

  • Proširiti i informirati studente/ice o mogućnostima volonterskog rada te steći uvid u funkcioniranje organizacija koje se bave djelokrugom i problemskom strukturom struke socijalnog rada.
  • Dodatno educirati studente/ice te omogućiti stjecanje novih iskustava.
  • Povezati teoriju i praksu.
  • Omogućiti poznanstva koja bi proširila krug djelovanja studenata/ica.
  • Omogućiti studentima/cama da se na osnovu stečenih iskustava, interesa, tijekom daljnjeg studiranja, mogu usmjeriti na jedno od područja socijalnog rada.
  • Pružiti pomoć različitim udrugama i organizacijama u provedbi svojih programa (radnih grupa, radionica, igraonica, izleta i sl.).

Želeći proširiti svoju djelatnost i dati još više od sebe odlučili smo se osim volontiranja u akcijama drugih udruga i sami ući u organizaciju raznih humanitarnih akcija.

Djelokrug udruge koja se do tada uglavnom bavila studentskim pitanjima proširili smo i na humanitarni rad promjenom Statuta 2001. godine.

Ovaj oblik rada pokazao se vrlo zahtjevnim, ali je naišao i na zadovoljstvo i želju za davanjem svoga dijela u čitavom procesu od strane naših članova.

Volonterstvo je, više-manje, dio svake civilizacije.

U najširem smislu može se definirati kao neprofitna, neplaćena i nekarijeristička aktivnost kojom pojedinci doprinose dobrobiti svojih susjeda, zajednice ili cijelog društva, a koja se javlja u raznim oblicima, od tradicionalnih oblika uzajamne samopomoći do organiziranog djelovanja zajednice u kriznim razdobljima i predvođenja napora u svrhu pomoći, rješavanja sukoba i iskorjenjivanja siromaštva.

Internacionalna asocijacija volontera (IYV) na Konferenciji u Amsterdamu 15. siječnja 2001. godine donijela je Deklaraciju u kojoj se, između ostalog, ističe: “Volonterstvo je jedan od kamena temeljaca civilnog društva jer oživljava najplemenitija stremljenja čovječanstva – zauzimanje za mir, slobodu, mogućnost izbora, sigurnost i pravičnost za sve ljude.

Jedna od ključnih značajki volontera je njihovo uvjerenje da globalno počinje sa lokalnim tj. da ekonomski i društveni napredak ne izrasta od vrha prema dnu već od lokalnog do najširih slojeva prema gore.”.