Novinarska grupa

Novinarska grupa osnovana je 1996. godine i do sada je izdala 20 brojeva časopisa “Socius”. “Socius” je projekt čiji tisak u potpunosti financira Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo, rad i socijalnu skrb.

Časopis obrađuje teme relevantne za socijalni rad, studiranje, i objavljuje rezultate pojedinih istraživanja i radova naših studenata, ali i druge studentima zanimljive teme…

Urednici/e

Martina Horbec (1996. – 2000.)
Iva Jovović (2000.)
Ančica Sečan (2001.)
Nedjeljko Marković (2002. – 2004.)
Goran Šimić (2005.)
Biljana Opačić (2006. – 2008.)
Martina Augustinović (2008. – 2012.)
Petra Đukić (2012. – …)