Monthly Archives: September 2016

Podrška studentima/ca Filofozfskog fakulteta

Dragi kolege, kolegice, profesori i suradnici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Društvo studenata socijalnog rada izražava podršku u vašim nastojima da se suprotstavite samovolji dekana, izborite za pravo na zakonito i demokratsko odlučivanje. Želimo izraziti zabrinutost radi nedavnih događaja na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kojima je ugrožena autonomija samog fakulteta, stvorena neugoda atmosfera unutar prostorija fakulteta koji su sramotni… Pročitajte više →